За мен

МУ Плевен 1987гСевлиево

ДО Севлиево
Специализация по здравен мениджмънт
Специализация по здравен мениджмънт

На 21 януари в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт, с подкрепата на Центъра за з...

Специализация по здравен мениджмънт