Последователи
Марина Тарашева
Марина Тарашева
Студент по медицина
Д-р Йоанна Минкова
Д-р Йоанна Минкова
Студент по медицина
д-р Величка Димова
д-р Величка Димова
Анестезиология и интензивно лечение
Страhил Василев
Страhил Василев
Студент по медицина
Проф. Георги Попов, дмн
Проф. Георги Попов, дмн
Инфекциозни болести
д-р Мануела Гицова
д-р Мануела Гицова
Кожни и венерически болести
д-р Елена Стойкова
д-р Елена Стойкова
Кожни и венерически болести
д-р Тодор Йорданов
д-р Тодор Йорданов
Кожни и венерически болести
д-р Симона Давидовска
д-р Симона Давидовска
Кожни и венерически болести
д-р Весел Кантарджиев
д-р Весел Кантарджиев
Кожни и венерически болести
д-р Георги Хубавенски
д-р Георги Хубавенски
Медицинска онкология