Зеинеб моллова днес спечели от лотария златната перемида 10.000лв да запквяда гр. СОФИЯ дасиги получи . Пожелаваме и дасиги харчи със здраве..