За мен

От 2014г. и до днес заема длъжността „Асистент“ към Катедра „Социална медицина и обществено здраве“, Факултет по обществено здраве на Медицински университет- гр. Пловдив. Специализира ''Социална медицина и здравен мениджмънт'', както и е докторант в катедрата по Социална медицина и обществено здраве.

Научни интереси: семейно планиране, редки болести, оценка на качеството на живот, здравен мениджмънт, медико-социални проблеми в общата медицинска практика.

д-р Елеонора Христова създаде статус
2018