За мен

От 2014г. и до днес заема длъжността „Асистент“ към Катедра „Социална медицина и обществено здраве“, Факултет по обществено здраве на Медицински университет- гр. Пловдив. Специализира ''Социална медицина и здравен мениджмънт'', както и е докторант в катедрата по Социална медицина и обществено здраве.

Научни интереси: семейно планиране, редки болести, оценка на качеството на живот, здравен мениджмънт, медико-социални проблеми в общата медицинска практика.

Опит

Асистент в Катедра социална медицина и обществено здраве
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15А

Образование

2008 - 2014
медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb