Последователи
Сурай Шериф
Сурай Шериф
Студент по медицина
д-р Иванета Иванова Недкова
д-р Иванета Иванова Недкова
Анестезиология и интензивно лечение
Ангел  Балинов
Ангел Балинов
Студент по медицина
Александра С.
Александра С.
Студент по медицина
Александър Ангелов Ангелов
Михаела Бонева
Михаела Бонева
Студент по медицина
д-р Гергана Ленгерова
Емел Емин
Емел Емин
Студент по медицина