За мен

Началник Отделение по електрофизиология и кардиостимулация - Клиника по кардиология "Проф. Константин Чилов"

Опит

Началник Отделение по електрофизиология и кардиостимулация - Клиника по кардиология "Проф. Константин Чилов"
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1