За мен

УМБАЛСМ " Н. И. Пирогов"

Опит

Лекар - специализант по гастроентерология
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21