За мен


Опит

Гастроентеролог
8000, Бургас, България, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Лекар ординатор
8200, Поморие, България, ул. Проф. Парашкев Стоянов 1
Гастроентеролог
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Лекар - специализант по гастроентерология
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Лекар - ординатор в СО
1000, София, България, бул. Никола Й. Вапцаров 51 Б

Образование

2010 - 2016
Медицина
Софийски университет

Специалности

Гастроентерология

Сертификати

Лечение на инфекции, причинени от Clostridium difficile
2019-05-10

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

немски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb