За мен

Медицински университет София - Катедра по трудова медицина

главен асистент 

Специалности

Трудова медицина

Сертификати

Психология на труда. Професионален стрес
2019-05-23
Стрес и бърнаут - основни аспекти, мениджмънт и превенция
2019-06-20

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb