Оптимално лечение на пациенти с аортна клапна патология
дискусия
1 2 3 4 5