Опит

1000, София, България, ул. Д-р Стефан Сарафов 7

Специалности

Обща медицина
Вътрешни болести

Сертификати

Доказателства от реалния живот (RWE) спрямо рандомизирани клинич
2020-07-06 17:52:01
Висцерално затлъстяване - диагноза и лечение
2020-07-16 16:59:36
ДИАБЕТ И СЪРДЕЧНО - СЪДОВ РИСК
2020-07-16 17:55:35

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb