За мен

Родена в Плевен, завършва медицина във ВМИ-Плевен, през 1996г. Работи в селска здравна служба, от 2000г. е личен лекар. Придобита специалност "Обща медицина" през 2005г. 

Опит

5800, Плевен, България, ул. Сан Стефано 1
35964888202
Работи с осигурител