За мен

Детски хирург в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД

Опит

Детски хирург
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
g.v.ivanov@abv.bg 0883472677
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)