За мен

Специалист по анестезиология и интензивно лечение и педиатрия. Началник на отделение ДОИЛ в УМБАЛ "Св.Марина" град Варна.