За мен

Завършва специалност „Медицина“ във ВМИ – София през 1969 г.

 

През 1986 г. придобива научната степен „Доктор“ след успешно защитена дисертация, а през 1994 г. образователната степен „Доцент“. От същата година до 2007 г. е завеждащ отделение към Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ „Александровска“. 

 

Автор е на 126 научни публикации, от които близо половината са в чужди списания – Германия, САЩ, Швейцария, Англия, Испания, Япония. Участва в написването на 8 монографии и учебници, от които 4 са издадени в САЩ и Германия. Взема участие с доклади в 57 национални конгреси и конференции с международно участие и в чужбина – Германия, Англия, Франция, Гърция, Дания, Румъния, Македония.

 

Член е на редакционната колегия на сп. „Дерматология и венерология“, сп. „Съвременна медицина“, Aktuelle Dermatologie (Германия) и гост редактор в „Clinic in Dermatology“ (САЩ).

Почетен член на Българското дерматологично дружество.

доц. Кирил Праматаров, дм създаде публикация
2018
Перли в дерматологията /Презентация, EN/
Перли в дерматологията /Презентация, EN/

Презентацията засяга клинични случаи със снимки на Tuberculosis cutis, Еrythema induratum bazin, ...

Публикации

Перли в дерматологията /Презентация, EN/
Перли в дерматологията /Презентация, EN/
Публикация