За мен

Д-р Алакиди специализира Обща хигиена.

Преподава в МУ- София.