Специалности

Медицинска онкология
Кожни и венерически болести

Сертификати

Оптимално лечение при авансирал HR+/HER2- рак на млечната жлеза: научна обосновка на ролята на двойната блокада с CDK4/6 инхибитори
2019-01-04

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb