Опит

Кардиолог
9010, Варна, България, Булевард Осми проморски полк 202, Варна
0893793985
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)