За мен

Завършва с отличие обучението си по медицина в Медицински Университет „Проф.д-р Параскев Стоянов – Варна през 2011 година.Дипломира се като отличник и във втория випуск по специалноста „Морска медицина” в МУ-Варна- първият и единствен университет в България,който включва в програмата си тази дисциплина под ръководството на Проф. д-р Христо Бозов д.м.н и Проф. д-р Анелия Клисарова д.м.н. Започва професионалната кариера като спешен медик в ЦСМП-гр.Варна и лекар-ординатор в СБАЛК„Кардиолайф” гр. Варна през 2012 година.От 2013 година работи в кардиологичното отделение на „МБАЛ Бургасмед“гр.Бургас.

Специализира Кардиология в Медицински университет-Варна от 2015-2019 г.

През 2019 година е награден с отличие на национална инициатива „Достойните лекари“ за висок професионализъм,всеотдайност и внимание към пациентите.

Основните му интереси са насочени към неинвазивна диагносика на сърдечно-съдовите заболявания, сърдечна недостатъчност и кардиомиопатии.Провежда континуирано медицинско обучение (CME) под формата на курсове,лекции,форуми ,национални и международни конгреси.

Притежава сертификат за ВСД“Ехокардиография“

 


Професионален член е на Европейското дружество по Кардиология – ESC

Член на Европейската асоциация по сърдечно-съдова диагностика - EACVI

Член на асоциацията по сърдечна недостатъчност – HFA

Член на съвета по клапни сърдечни заболявания – VHD

Член на Българското дружество по Кардиология – БДК

Опит

Кардиолог
8011, Бургас, България, Меден Рудник зона А
burgasmed@bulpharma.bg https://www.hospitalburgasmed.bg/ +359892222525 +35956999980 +359892222800

В кардиологичния кабинет се извършват профилактични прегледи на лица над 18 години и основен фокус е редукцията на глобалния сърдечно-съдов риск . Специализиран кабинет за неинвазивна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания ,предоперативна консултация на пациенти подлагащи се на не сърдечна хирургия ,първична и вторична превенция на ССЗ. Високотехнологичната апаратура с която разполагаме дава възможност за телемедицина и нови възможности за пациентите със Сърдечна Недостатъчност .

Дни за консултация

Понеделник

8:0 - 8:0

Вторник

8:0 - 8:0

Сряда

8:0 - 8:0

Четвъртък

8:0 - 8:0

Петък

8:0 - 8:0

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Услуги в тази практика
  • Неинвазивна кардиология
  • Оценка на сърдечно-съдов риск
  • Тъканна ехокардиография
  • Холтер -ЕКГ и Холтер за Артериално налгане
  • Физиологичен стрест тест
  • Предоперативна оценка
  • Предоперативна оценка
  • Телемедицина
  • Ковид-19 консултация