Образование

2016 - До момента
Дентална медицина
МУ пловдвив
Пловдив , България

Специалности

Студент по дентална медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb