Специалности

Спешна медицина
Общопрактикуващ лекар

Сертификати

Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2018-12-16
Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2018-12-18

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb