За мен

Завършва медицина в МУ-Плевен, през 2002 г. Специализира педиатрия и обща медицина.

Работи в кабинет по Обща медицина в ДКЦ 1- Плевен.