За мен

Специалист по обща медицина.

Работи в ДКЦ 1 база 2 в Габрово.