За мен

Специалист по обща медицина.

Работи в ДКЦ 1 база 2 в Габрово.

Опит

5300, Габрово, България, ул. Антим I, 3
35966814342
Кабинет обща медицина
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Вторник

13:00 - 18:00

Четвъртък

13:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител