Опит

търговски представител
1421, София, България, бул. Черни Връх 14, бл. 3

Сертификати

ТЕСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА МП ОТ НАПРАВЛЕНИЕ "АНТИБИОТИЦИ"
2019-04-13
Тест по ЗМИП (въпросите имат един верен отговор)
2020-11-20 13:15:20

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb