Последователи
д-р Димитър Коемджиев
д-р Сабие Ахмедова
Бойка Владимирова
Бойка Владимирова
Студент по фармация
д-р Нелия Иванова-Кузева
маг.-фарм. Веселка Гаврилова
CredoWeb
Симонета Красимирова Иванова
д-р Иван   Попадийн
д-р Иван Попадийн
Гастроентерология
д-р Цветан Кременски
Елена Красимирова Димитрова
д-р Яна  Колева
д-р Яна Колева
Гастроентерология
д-р Димитър Росенов Татаров
д-р Димитър Росенов Татаров
Анестезиология и интензивни грижи
Виктор Ромилов Попов, дм
Цветелина Панайотова Начева
д-р Симона Давидовска
д-р Симона Давидовска
Кожни и венерически болести
1 2 3 4