За мен

Завършила фармация в МУ- София през 1996 г.