За мен

Д-р Иван Тишков, специалност : Гастроентерология 

Завършва медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2013 г. От април 2014 г до декември 2023г е част от екипа на отделение по Интервенционална Гастроентерология - Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда под ръководството на доц. Карагьозов.

През 2017 г е избран за специализант на годината в Болница Токуда. Придобива специалност Гастроентерология през ноември 2018 г. в Медицински университет София.

През 2022г завршва успешно магистратура по

Здравен мениджмънт в УНСС София

Извршва рутинно горна и долна ендоскопия,

ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, всички свързани с

тях терапевтични процедури, както и абдоминална ехография с перкутанни

интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол.

Притежева свидетелства за завьршени професионални квалификации - трето ниво интервенционална абдоминална ехография и трето ниво интервенционална ендоскопия.

Има съвместни научни публикации с доц. Карагьозов в български и европейски издания , както и активно участие в български и европейски конгреси, чрез постери и орални презентации.

Преминал ендоскопски курсове на обучение в

Чехия, Румния и др., както и посещения на гастроентерологични и ендоскопски

симпозиуми в Германия, Испания, Италия, Чехия, Сърбия, Румъния, Турция и др

член е на :

Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE),

Бьлгарско дружество по гастроентерология,

гастроинтестинална ендоскопия и

абдоминална ехография (БДГГЕАЕ),

Бьлгарска асоциация по ултразвук в

медицината (БАУМ).

Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България - през

2019 г. е избран за член на Управителния съвет, завеждащ сектор Ендоскопия за периода 2019-2023г. Емайл за контакти: drtishkov88@gmail.com Телефон : +359883369137

Опит

Завеждащ отделение по Инвазивна Гастроентерология
1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16
itishkov@bulpharma.bg +359883369137
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
д-р Иван Пламенов Тишков създаде статус
2019
Вижте още