Опит

Лекар-специализант
9000, Варна, България, Гр. Варна

Специалности

Обща медицина

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb