За мен

Образование и специализации

2004г. – Диплома от Медицински колеж към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна, специалност Акушерка

2008г. – Бакалавърска степен по специалността ,,Здравен Мениджмънт”в МУ – Варна

2009г. - Магистърска степен по специалността ,,Здравен Мениджмънт” в МУ – Варна

2010г. – Свидетелство за призната специалност ,,Семейна медицинска сестра (акушерка)”от МУ – Варна

 

Допълнителна квалификация

 

 • Преминала обучение за интензивни грижи и лечение на недоносени и увредени деца (2010г.)
 • Сертификат за участие в I-ва Международна конференция за кърмене ,,Пътят на майчиното мляко”(2011г.)
 • Сертификат за участие в работата на VIII-а Национална конференция на акушерките (2012г)
 • Сертифицирана по програма на УНИЦЕФ, СЗО и МНЗ за ,,Защита, подкрепа и насърчаване на кърменето”(2008г.)
 • Сертификат за участие в Международната конференция ,,Раждане с любов и мъдрост'' (2010г.)
 • Сертификат за извършване на качествени здравни грижи –БАПЗГ I. ( 2007г.)
 • Сертификат за извършване на качествени здравни грижи –БАПЗГ II. ( 2016г.)
 • Координатор на проект на Световната здравна организация и УНИЦЕФ „Болница – приятел на бебето” (2010г.)
 • Дългогодишен консултант по кърмене;
 • Гост-лектор към Училища за бъдещи родители
 • Участвала е в над 20 национални и международни научни форуми и изследователски проекти;
 • Доклади на тема:

-     ,,Стратегическо и оперативно управление на човешките ресурси в лечебните заведения” – публикация ,,Варненски медицински форум” том2, 2013г.

-     ,,Развитие и перспективи на акушерската професия” - публикация ,,Варненски медицински форум” том2, 2013г

          - ,,Родовият травматизъм – причина за статичните заболявания при жените”, сп. ,,Акушерство и гинекология”, Българско научно дружерство по акушерство и гинекология, 2018г.

 

 

Професионален опит

 

2004 г. до 2013 г.Акушерка в СБАГАЛ „Майчин дом“, Варна

2013г. до 2014 г. в Медицински център „Клиника Нова“ Варна.

2014 г. до 2018г. Главна медицинска сестра на ДКЦ ,,Чайка“, Варна

от 2016 г. Председател на Регионалната колегия на БАПЗГ – Варна

от 2018г. Член на УС на Варненска диабетна асоциация