Опит

5800, Плевен, България, жк.Дружба бл.112
359886799078
допълнителна специалност ХОМЕОПАТИЯ
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия

Специалности

Педиатрия
Общопрактикуващ лекар

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb