Опит

Медицинска сестра
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100