За мен

Д-р Садъкова е ординатор в МБАЛ "Медлайн" в Пловдив от 2018 г.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив през  2016 г.

Опит

ординатор
4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 20