За мен

Професор по Механика и Съпромат в ХТМУ-София, Доктор Хонорис Кауза на Университета в Реймс-Франция през 2006 г.

Климент Хаджов dashboard.own_post_posted
2019
Lux umbra dei.