Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1

Образование

2009 - 2015
Обща медицина
МУ София

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Сертификати

Проф. Каменов: Диабетна невропатия – диагностични методи и възможности за лечение
2020-04-03

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb