Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Ендокринология
Обща медицина
SGLT2 инхибитор в лечението на ЗДТ2 – дали по-рано е по-добре?
дискусия
Ендокринология
Кардиология
Нефрология
Обща медицина
Микроалбуминурия и артериална хипертония – предизвикателства и решения
дискусия
Ендокринология
Защо се отказваме от глюкоцентричния модел за лечение на диабета
дискусия