За мен

Работи в МБАЛ „Централ Хоспитал“ и в Медицински център-1. Завършва Медицинския университет в Пловдив. Придобива две специалности – по ревматология и по здравен мениджмънт.

Асистент е към Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести в МУ-Пловдив.

Практикувал е като ревматолог в МБАЛ „Св. Мина“ в Пловдив.

Притежава сертификат за ултразвукова мускулно-ставна ехография.

Опит

ординатор
4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 20