Опит

Магистър-фармацевт управител
8000, Бургас, България, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Магистър фармацевт
8000, Бургас, България, Бургас

Образование

2011 - 2016
Фармация
Медицински университет Варна
Варна , България

Специалности

Фармация

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

български
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb