имам засягане от диабет полиневропатия диабетно стъпало