За мен

Родена съм във Варна на 21.01.1950г. Живея в кв. "Трошево", ул."Любов" 6.              Работила съм като дежурен оператор в Токоизправителна станция и пенсионирана през 2010 год.

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb