Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2
35982824563
Дни за консултация

Понеделник

08:30 - 16:45

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb