За мен

Извършва диагностика и лечение на болести на обмяната - захарен диабет, щитовидна патология, остеопороза, хормонални нарушения

Опит

9200, Провадия, България, ул. "Цар Освободител" №27