За мен

Студентка в Медицински колеж-Варна, специалност рентгенов лаборант