За мен

Завършва Езикова Гимназия Пловдив с профил английски език и Медицински Университет Пловдив. С придобити специалност по Ендокринология и болести на Обмяната (2020г), Магистратура по Здравен мениджмънт (2017г) и Магистратура Мениджмънт на храните и храненето (2020г). Клиничен опит от като специализант и в последствие специалист по ендокринология към МБАЛ “Медлайн Клиник”, УМБАЛ “Каспела” и УМБАЛ “Св. Георги”. От 2019 година  асистент в катедра по Пропедевтика на вътрешните болести към Медицински Универсистет Пловдив.
Сетрификати и обучения в областта на ехография и тънкоиглена аспирационна биопсия на щитовидна жлеза и предна шийна област. През 2016г проведен курс за диабетно стъпало “Стъпка по стъпка при диабетното стъпало” IDF и УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” при проф. Цветалина Танкова, МУ-София.

Допълнителна квалификация в областта на щитовидна жлеза: През 2017г  “Международен курс за тиреоидна ултрасонография и минимално инвазивни процедури” при проф. Тереза Раго и Пауло Вити в Медицински Университет в Пиза, Италия. През 2019г “Ултразвукова диагностика на шийна област” при проф. Джаред Хоумър, Медициснки Уиниверситет в Манчестър, Англия. През 2019г проведено индивидуално обучение за тънкоиглена аспирационна биопсия, перкутанни инжекции с етанол и лазерна аблация при заболявания на щитовидната жлеза в Перуджа, Италия, под ръководството на проф. Пиерпаоло Де Фео. През 2019г проведени две индивидуални обучения за ехография и тънкоигленна аспирационна биопсия на щитовидна жлеза при доц. Боян Нончев към Медицински Университет Пловдив. През 2021г проведено обучение за ехография на шийна област под ръководството на проф. Кирил Христозов в УМБАЛ Св. Марина Медицински Университет Варна с придобита през 2022г квалификация за високоспециализирана дейност “Ехография на шийна област”. През 2022г завършено обучение за тънкоиглена аспирационна биопосия за шийна област под ръководството на проф. Кирил Христозов в УМБАЛ Св. Марина Медицински Университет Варна с придобита квалификация за високоспециализирана дейност “Тънкоиглена аспирационна биопсия под ехографски контрол на щитовидна, паращитовидни жлези, лимфни възли и туморни формации в шийната област”.

Ко-изследовател в редица клинични изпитвания свързани с обезитет, лечение на захарен диабет и усложненията му.

С участия в български и международни форуми, симпозиуми и обучения. Член е на Българското дружество по Ендокринология, Съюз на учените в България.

Опит

лекар- специализант по ендокринология и болести на обмяната
4000, Пловдив, България, ул. София 64