Опит

старша медицинска сестра
1000, София, България, ул. Пловдивско поле 6