За мен

Завършила е медицина в МУ - Стара Загора.

Специализира "Ендокринология и болести на обмяната" в МУ - София.