За мен

Завършила е медицина в TУ - Стара Загора,Медицински факултет

Специализира "Ендокринология и болести на обмяната" в МУ - София.

Опит

6300, Хасково, България, бул. Съединение 49