За мен

Завършила е медицина в TУ - Стара Загора,Медицински факултет

Специализира "Ендокринология и болести на обмяната" в МУ - София.

Опит

6300, Хасково, България, бул. Съединение 49

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Сертификати

Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2019-12-08
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2019-12-08
Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2019-12-08
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2019-12-08
ПРЕДИАБЕТ - ОТ ДИАГНОЗАТА ДО ЛЕЧЕНИЕТО
2021-03-31 21:09:01

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb