За мен

Член на ТЕЛК 0411 към МБАЛ Павликени

Опит

Член на ТЕЛК 0411
5200, Павликени, България, ул. Васил Петлешков 2

Образование

Вътрешни болести

Специалности

Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb