За мен

Д-р Терзиева е ендокринолог в ДКЦ-5 в Пловдив. 

Опит

4023, Пловдив, България, ул. Съединение 42