Опит

лекар
4000, Пловдив, България, пл. Понеделник пазар 5
лекар
4000, Пловдив, България, бул. България 234

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести

Сертификати

Бронхиална астма в детска възраст
2019-03-06
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2019-03-06
Функционално носно дишане
2019-03-06
Медикаментозна алергия
2019-03-06
Защо алергичният ринит е обект на диагностика от оториноларинголога
2019-11-10

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb