Сертификати

Все още няма добавени сертификати в профила

Опит

лекар
4000, Пловдив, България, пл. Понеделник пазар 5
лекар
4000, Пловдив, България, бул. България 234

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb